วิธีติดต่อ โรงพิมพ์ ดอทคอม
โรงพิมพ์ ดอทคอม
หน้าหลัก โรงพิมพ์ ดอทคอม ติดต่อ โรงพิมพ์ ดอทคอม
ติดต่อ/สอบถามข้อมูล


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไป ท่านสามารถติดต่อได้ที่


บริษัท โรงพิมพ์ ดอทคอม จำกัด

126/176 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 10230

สำนักงาน
โทรศัพท์/โทรสาร 02 945 4861

มือถือฝ่ายขาย
คูณเก๋ (ศิวาภรณ์) 081 439 8106
คุณศิริชัย 086 797 4899


e-mail : info@rongpim.com
website : www.rongpim.com
แผนที่ตั้งบริษัท คลิกที่นี่หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนตัวท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ในการขายข้อมูลหรือแจกจ่ายภายนอก
นอกจากนำมาใช้เป็นสื่อกลางระหว่าง โรงพิมพ์ดอทคอมกับท่านเท่านั้น


Rongpim Dot Com Co.,Ltd.
126/176 Soi Watcharapol, Ramintra Road, Tarang,
Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand.

Tel./Fax : 0-2945-4861, 081 439 8106
e-mail : info@rongpim.com website : www.rongpim.com

บริษัท โรงพิมพ์ ดอท คอม จำกัด
126/176 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 10230

โทรศัพท์/ โทรสาร : 0-2945-4861
, 081 439 8106
e-mail : info@rongpim.com website : www.rongpim.com

Printing and Leather Premium Gifts services
©2003-2016 Rongpim.com All Rights Reserved
โรงพิมพ์ บน เฟสบุ๊ค