โรงพิมพ์ดอทคอม รับพิมพ์แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์
โรงพิมพ์ ดอทคอม
หน้าหลัก โรงพิมพ์ ดอทคอม ติดต่อ โรงพิมพ์ ดอทคอม
Go to : สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ, ใบปลิว
 
   


ออกแบบ
   
แผนก
ออกแบบ
ประเมิน
ราคา
ขั้นตอนสั่ง พิมพ์งาน สมัคร
สมาชิกฟรี
สั่งซื้อ

แผ่นพับ, ใบปลิว

แผ่นพับ เป็นการพิมพ์บนกระดาษแผ่นเดียว แต่มีการพับ เพือแบ่งเนื้อหาเป็นช่อง ส่วนมากนิยมใช้กระดาษ A4 หากเป็นขนาดอื่นซึ่งสามารถพับได้หลายแบบ ให้มีขนาดที่ต้องการได้ ส่วนใบปลิวจะไม่มีการพับ

ขนาด:
ขนาดแผ่นพับที่นิยมใช้ส่วนใหญ่ ขนาด A4 (2 พับ 3 ตอน หรือ พับครึ่งเป็น A5)
หรือขนาด A3 (พับครึ่งเป็น A4) แต่หากต้องการออกแบบขนาด แผ่นพับ และใบปลิว แตกต่างจากขนาดยอดนิยม ต้องออกแบบโดยอ้างอิงขนาดกระดาษ รีมแผ่นใหญ่ ซึ่งมีการนำกระดาษแผ่นใหญ่ 2 ขนาดที่มีจำหน่ายใช้กันคือ 24x35 นิ้ว , 25x36 นิ้ว, 31x43 นิ้ว มาใช้พิมพ์

กรณีแผ่นพับและใบปลิวใช้กระดาษขนาด 31x43 นิ้ว
ตัวอย่าง อาจแบ่งขนาดงานได้ดังนี้

ขนาดเมื่อกางออก 15 x 21 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก 10.1/4 x 15 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก 7.1/2 x 10.1/4 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก 5 x 7.1/2 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก 3.1/2 x 5 นิ้ว
ขนาดอื่นวางงานให้เต็มพื้นที่ ไม่ให้เหลือเศษกระดาษ
หากต้องการขนาดพิเศษเพื่อความแตกต่างอาจยอมเสียเศษกระดาษได้

กรณีแผ่นพับและใบปลิวใช้กระดาษขนาด 24x35 นิ้ว
ตัวอย่าง อาจแบ่งขนาดงานได้ดังนี้

ขนาดเมื่อกางออก ขนาด A2 หรือ 17 x 23.1/2 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก ขนาด A3 หรือ 11.3/4 x 17 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก ขนาด A4 หรือ 8.1/4 x 11.3/4 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก ขนาด A5 หรือ 5.3/4 x 8.1/4 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก ขนาด A6 หรือ 5.3/4 x 5.3/4 นิ้ว
ขนาดอื่นวางงานให้เต็มพื้นที่ ไม่ให้เหลือเศษกระดาษ
หากต้องการขนาดพิเศษเพื่อความแตกต่างอาจยอมเสียเศษกระดาษได้

การกระดาษสำหรับงาน แผ่นพับ ใบปลิว
นิยมใช้กระดาษปอนด์ 100 แกรม สำหรับพิมพ์สีเดียว
และกระดาษอาร์ต 90-210 แกรม แต่ที่นิยมใช้มากคือ 105-130 แกรม
สำหรับพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี

ระบบพิมพ์

ระบบออฟเซท สามารถพิมพ์ ตั้งแต่ 1-5 สี หรือตามต้องการ

เทคนิคพิมพ์พิศษ 
อาจมีเทคนิคหลังพิมพ์เพี่มความสวยงานและหน้าสนใจ
เช่น การเคลือบ UV,Spot UV, เคลือบพลาสติกเงา และเคลือบพลาสติกด้าน เพื่อความคงทนต่อการฉีกขาด และต่อการเปียกน้ำ ปั๊มทอง(Hot Stamp), ปั๊มนูน(Embossing), ส่วนมากใช้กับตัวอักษร ตรา โลโก้

รูปแบบการพับ
การพับสำหรับแผ่นพับทำได้หลายวิธีตามความวัตถุประสงค์การออกแบบเช่น

1
2

3
4

5
6


แผ่นพับ 2 พับ 3 ตอน

ใบปลิว

แผ่นพับ


แผ่นพับ


ใบปลิว

ใบปลิว


แผ่นพับ


ใบปลิว
 
 


Rongpim Dot Com Co.,Ltd.
126/176 Soi Watcharapol, Ramintra Road, Tarang,
Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand.

Tel./Fax : 0-2945-4861, 081 439 8106
e-mail : info@rongpim.com website : www.rongpim.com

บริษัท โรงพิมพ์ ดอท คอม จำกัด
126/176 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 10230

โทรศัพท์/ โทรสาร : 0-2945-4861
, 081 439 8106
e-mail : info@rongpim.com website : www.rongpim.com

Printing and Leather Premium Gifts services
©2003-2016 Rongpim.com All Rights Reserved
โรงพิมพ์ บน เฟสบุ๊ค