โรงพิมพ์ ดอทคอม
แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก ขออนุญาตงดรับผลิตนามบัตรทุกชนิด เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป บริการอื่นๆ ยังให้บริการเป็นปกติ
หน้าหลัก โรงพิมพ์ ดอทคอม ติดต่อ โรงพิมพ์ ดอทคอม
 
ตารางราคานามบัตร


ราคานามบัตรดิจิตอลสี  ราคานามบัตรพริ้นดิจิตอลสี
นามบัตรพิมพ์ดิจิตอลสี
100 ใบ
200 ใบ
300 ใบ
500 ใบ
1,000 ใบ
พริ้นดิจิตอลสี ด้านเดียว
3.00
2.75
2.50
2.00
1.50
พริ้นดิจิตอลสี 2 ด้าน
4.00
3.75
3.50
3.00
2.50

ราคาดังกล่าวมีรายละเอียด สเปคดังนี้
- ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- กระดาษอาร์ตการ์ด 210-260 แกรม
- พิมพ์ระบบดิจิตอลพริ้นสี
- เพิ่ม ปั๊ม เงิน ทอง คิดค่าบล็อก 400 บาท ค่าปั๊มใบละ 75 สตางค์
- เคลือบ PVC เงา หรือ ด้าน เพิ่มใบละ 1 บาท
- ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมต้นฉบับโลโก้ ซึ่งทางร้านจะสแกนเข้าไป หากต้องการให้วาดโลโก้ใหม่เพื่อความคมชัด คิดค่าวาด 100-300 บาทเฉพาะครั้งแรก
- กรณีไม่มีอาร์ตเวิร์ค คิดค่าจัดทำ 300-500 บาท
สำหรับชื่อแรก ชื่อต่อไปชื่อละ 20 บาท


 ราคานามบัตรออฟเซท
นามบัตรพิมพ์ออฟเซท
100 ใบ
200 ใบ
300 ใบ
500 ใบ
1,000 ใบ
พิมพ์ออฟเซท 1 สี ด้านเดียว
3.50
3.50
3.30
3.00
2.80
พิมพ์ออฟเซท 2 สี ด้านเดียว
4.20
3.80
3.50
3.30
3.00
พิมพ์ออฟเซท 3 สี ด้านเดียว
5.50
5.00
4.80
4.25
4.00
พิมพ์ออฟเซท 4 สี ด้านเดียว
8.50
5.50
5.00
4.80
4.50

ราคาดังกล่าวมีรายละเอียด สเปคดังนี้
- ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- กระดาษการ์ดขาวนอก 210-260 แกรม ส่วนกระดาษอื่นสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
- พิมพ์ระบบออฟเซท
- มีพิมพ์ด้านหลังคิดเพิ่มจากราคาด้านหน้า 40 %
- เพิ่ม ปั๊ม เงิน ทอง คิดค่าบล็อก 400 บาท ค่าปั๊มใบละ 75 สตางค์
- เคลือบ PVC เงา หรือ ด้าน เพิ่มใบละ 1 บาท
- กรณีไม่มีอาร์ตเวิร์ค คิดค่าจัดทำ 300-500 บาท
สำหรับชื่อแรก ชื่อต่อไปชื่อละ 20 บาท


 ราคานามบัตรซิลสกรีน
นามบัตรพิมพ์ซิลสกรีน
100 ใบ
200 ใบ
300 ใบ
500 ใบ
1,000 ใบ
พิมพ์ซิลสกรีน 1 สี ด้านเดียว
3.00
2.50
2.20
2.00
2.00
พิมพ์ซิลสกรีน 2 สี ด้านเดียว
3.50
3.30
3.20
3.00
3.00
พิมพ์ซิลสกรีน 3 สี ด้านเดียว
4.00
3.80
3.60
3.40
3.40
พิมพ์ซิลสกรีน 4 สี ด้านเดียว
5.00
4.75
4.50
4.00
4.00

ราคาดังกล่าวมีรายละเอียด สเปคดังนี้
- ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- กระดาษ PVC ฉีกไม่ขาด
- พิมพ์ระบบซิลสกรีน
- มีพิมพ์ด้านหลังคิดเพิ่มจากราคาด้านหน้า 40 %
- เพิ่ม ปั๊ม เงิน ทอง คิดค่าบล็อก 400 บาท ค่าปั๊มใบละ 75 สตางค์
- กรณีไม่มีอาร์ตเวิร์ค คิดค่าจัดทำ 300-500 บาท สำหรับชื่อแรก ชื่อต่อไปชื่อละ 20 บาท


 ราคานามบัตรปั๊ม เงิน-ทอง
นามบัตรพิมพ์ปั๊มเงิน-ทอง
100 ใบ
200 ใบ
300 ใบ
500 ใบ
1,000 ใบ
พิมพ์ปั๊มเงิน หรือ ทอง 1 สี ด้านเดียว
5.00
4.00
3.50
3.25
3.00
พิมพ์ปั๊มเงินและ ทอง2 สี ด้านเดียว
7.50
5.50
5.00
4.50
4.25

ราคาดังกล่าวมีรายละเอียด สเปคดังนี้
- ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- กระดาษ PVC ฉีกไม่ขาด
- พิมพ์ระบบ Hot Stamp
- คิดค่าบล็อก 400 บาท ต่อชื่อ
- กรณีไม่มีอาร์ตเวิร์ค คิดค่าจัดทำ 300-500 บาท
สำหรับชื่อแรก ชื่อต่อไปชื่อละ 20 บาท


หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลิ่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Rongpim Dot Com Co.,Ltd.
126/176 Soi Watcharapol, Ramintra Road, Tarang,
Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand.

Tel./Fax : 0-2945-4861
e-mail : info@rongpim.com website : www.rongpim.com

บริษัท โรงพิมพ์ ดอท คอม จำกัด
126/176 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ
10230 ประเทศไทย

โทรศัพท์/ โทรสาร : 0-2945-4861
e-mail : info@rongpim.com website : www.rongpim.com
Printing and Leather Premium Gifts services
©2003-2014 Rongpim.com All Rights Reserved