โรงพิมพ์ ดอทคอม
หน้าหลัก โรงพิมพ์ ดอทคอม ติดต่อ โรงพิมพ์ ดอทคอม
 
ตารางราคานามบัตร


ราคานามบัตรดิจิตอลสี  ราคานามบัตรพริ้นดิจิตอลสี
นามบัตรพิมพ์ดิจิตอลสี
100 ใบ
200 ใบ
300 ใบ
500 ใบ
1,000 ใบ
พริ้นดิจิตอลสี ด้านเดียว
3.00
2.75
2.50
2.00
1.50
พริ้นดิจิตอลสี 2 ด้าน
4.00
3.75
3.50
3.00
2.50

ราคาดังกล่าวมีรายละเอียด สเปคดังนี้
- ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- กระดาษอาร์ตการ์ด 210-260 แกรม
- พิมพ์ระบบดิจิตอลพริ้นสี
- เพิ่ม ปั๊ม เงิน ทอง คิดค่าบล็อก 400 บาท ค่าปั๊มใบละ 75 สตางค์
- เคลือบ PVC เงา หรือ ด้าน เพิ่มใบละ 1 บาท
- ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมต้นฉบับโลโก้ ซึ่งทางร้านจะสแกนเข้าไป หากต้องการให้วาดโลโก้ใหม่เพื่อความคมชัด คิดค่าวาด 100-300 บาทเฉพาะครั้งแรก
- กรณีไม่มีอาร์ตเวิร์ค คิดค่าจัดทำ 300-500 บาท
สำหรับชื่อแรก ชื่อต่อไปชื่อละ 20 บาท


 ราคานามบัตรออฟเซท
นามบัตรพิมพ์ออฟเซท
100 ใบ
200 ใบ
300 ใบ
500 ใบ
1,000 ใบ
พิมพ์ออฟเซท 1 สี ด้านเดียว
3.50
3.50
3.30
3.00
2.80
พิมพ์ออฟเซท 2 สี ด้านเดียว
4.20
3.80
3.50
3.30
3.00
พิมพ์ออฟเซท 3 สี ด้านเดียว
5.50
5.00
4.80
4.25
4.00
พิมพ์ออฟเซท 4 สี ด้านเดียว
8.50
5.50
5.00
4.80
4.50

ราคาดังกล่าวมีรายละเอียด สเปคดังนี้
- ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- กระดาษการ์ดขาวนอก 210-260 แกรม ส่วนกระดาษอื่นสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
- พิมพ์ระบบออฟเซท
- มีพิมพ์ด้านหลังคิดเพิ่มจากราคาด้านหน้า 40 %
- เพิ่ม ปั๊ม เงิน ทอง คิดค่าบล็อก 400 บาท ค่าปั๊มใบละ 75 สตางค์
- เคลือบ PVC เงา หรือ ด้าน เพิ่มใบละ 1 บาท
- กรณีไม่มีอาร์ตเวิร์ค คิดค่าจัดทำ 300-500 บาท
สำหรับชื่อแรก ชื่อต่อไปชื่อละ 20 บาท


 ราคานามบัตรซิลสกรีน
นามบัตรพิมพ์ซิลสกรีน
100 ใบ
200 ใบ
300 ใบ
500 ใบ
1,000 ใบ
พิมพ์ซิลสกรีน 1 สี ด้านเดียว
3.00
2.50
2.20
2.00
2.00
พิมพ์ซิลสกรีน 2 สี ด้านเดียว
3.50
3.30
3.20
3.00
3.00
พิมพ์ซิลสกรีน 3 สี ด้านเดียว
4.00
3.80
3.60
3.40
3.40
พิมพ์ซิลสกรีน 4 สี ด้านเดียว
5.00
4.75
4.50
4.00
4.00

ราคาดังกล่าวมีรายละเอียด สเปคดังนี้
- ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- กระดาษ PVC ฉีกไม่ขาด
- พิมพ์ระบบซิลสกรีน
- มีพิมพ์ด้านหลังคิดเพิ่มจากราคาด้านหน้า 40 %
- เพิ่ม ปั๊ม เงิน ทอง คิดค่าบล็อก 400 บาท ค่าปั๊มใบละ 75 สตางค์
- กรณีไม่มีอาร์ตเวิร์ค คิดค่าจัดทำ 300-500 บาท สำหรับชื่อแรก ชื่อต่อไปชื่อละ 20 บาท


 ราคานามบัตรปั๊ม เงิน-ทอง
นามบัตรพิมพ์ปั๊มเงิน-ทอง
100 ใบ
200 ใบ
300 ใบ
500 ใบ
1,000 ใบ
พิมพ์ปั๊มเงิน หรือ ทอง 1 สี ด้านเดียว
5.00
4.00
3.50
3.25
3.00
พิมพ์ปั๊มเงินและ ทอง2 สี ด้านเดียว
7.50
5.50
5.00
4.50
4.25

ราคาดังกล่าวมีรายละเอียด สเปคดังนี้
- ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- กระดาษ PVC ฉีกไม่ขาด
- พิมพ์ระบบ Hot Stamp
- คิดค่าบล็อก 400 บาท ต่อชื่อ
- กรณีไม่มีอาร์ตเวิร์ค คิดค่าจัดทำ 300-500 บาท
สำหรับชื่อแรก ชื่อต่อไปชื่อละ 20 บาท


หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลิ่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Rongpim Dot Com Co.,Ltd.
126/176 Soi Watcharapol, Ramintra Road, Tarang,
Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand.

Tel./Fax : 0-2945-4861
e-mail : info@rongpim.com website : www.rongpim.com

บริษัท โรงพิมพ์ ดอท คอม จำกัด
126/176 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ
10230 ประเทศไทย

โทรศัพท์/ โทรสาร : 0-2945-4861
e-mail : info@rongpim.com website : www.rongpim.com
Printing and Leather Premium Gifts services
©2003-2015 Rongpim.com All Rights Reserved