โรงพิมพ์ดอทคอม รับพิมพ์แบบฟอร์มคอมพิวเตอร์ แบบฟอร์มต่อเนื่อง
โรงพิมพ์ ดอทคอม
หน้าหลัก โรงพิมพ์ ดอทคอม ติดต่อ โรงพิมพ์ ดอทคอม
Go to : สิ่งพิมพ์ในสำนักงาน แบบฟอร์มต่อเนื่อง
 
 

รับพิมพ์แบบฟอร์มชนิดต่อเนื่อง,
แบบฟอร์มคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ต่อเนื่อง


รับพิมพ์กระดาษพิมพ์แบบฟอร์มต่อเนื่องสำหรับกรอกข้อความ สำหรับเขียนหรือพิมพ์ทับ สำหรับพิมพ์ด้วยพริ้นเตอร์ต่อเนื่องแบบหัวกดทับ
แยกเป็น 2 แบบ
1. แบบสอดคาร์บอนสีดำ ปัจจุบันไม่นิยมใช้เพราะต้องแยกคาร์บอนทิ้ง
2 .แบบเคมีในตัว สามารถพิมพ์ติดต่อเนื่องกันจากชั้นบนสู่ชั้นล่างได้เอง

ขนาดมาตรฐาน
 
สำหรับกระดาษเคมี
  ขนาด
จำนวนชั้น
สีพิมพ์/ชั้น
9 x 5.5 นิ้ว
2-7 ชั้น
1-4 สี
9 x 11 นิ้ว
2-7 ชั้น
1-4 สี
9 x 6 นิ้ว
2-7 ชั้น
1-4 สี
9 x 12 นิ้ว
2-7 ชั้น
1-4 สี
9 x 5 นิ้ว
2-7 ชั้น
1-4 สี
9 x 10 นิ้ว
2-7 ชั้น
1-4 สี


กระดาษ

- สำหรับเคมีในตัวโรงพิมพ์ดอทคอมใช้กระดาษเคมีอย่างคุณภาพดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับเรื่องคุณภาพการใช้งาน สำเนาคมชัด มี 5 สี ขาว,ฟ้า, ชมพู, เขียว, เหลือง

- เพื่อให้กระดาษเคมี ถ่ายทอดหมึกเคมีเีป็นภาพตามที่กดลงไป จากกระดาษชั้นบนไปสู่ชั้นล่าง ชัดเจน จึงมีการแยกประเภทของกระดาษตามลักษณะการถ่ายทอดหมึกเคมี ซึ่งเกิดภาพจากการเขียนหรือกระแทกด้วยหัวพิมพ์ เนื่องจากกระดาษสองแผ่นติดกัน และมีีเคมีสัมผัสกันเท่านั้น
1.กระดาษชั้นที่อยู่บนสุดเราเรียก CB ซึ่งมีเคมีอยู่เฉพาะด้านล่างของกระดาษเท่านั้น, 2.กระดาษที่อยู่ตรงกลางนอกจากบนสุด หรือล่างสุดเรียกว่า CFB จะมีเคมีอยู่ด้านบนและด้านล่างของกระดาษ,
3.กระดาษชั้นล่างสุดเรียกว่า CF จะมีหมึกเคมีอยู่เฉพาะ ด้านบนของกระดาษ ดังนั้นโรงพิมพ์ จึงต้องเลือกใช้กระดาษเคมีให้ถูกประเภทการใช้งาน หากเลือกประเภทกระดาษเคมี ซ้อนผิดตำแหน่ง อาจทำให้การใช้งานไม่เหมาะสมเช่น การนำกระดาษมาวางซ้อนทับกันบังเอิญอาจเกิดการถ่ายหมึกเคมีลงไปในแผ่นด้านล่าง โดยไม่ตั้งใจจากการกดทับหรือเขียนทับทำให้เลอะเทอะได้

- การแยกชั้นเอกสาร ต้นฉบับ, สำเนา อาจใช้สีของกระดาษที่แตกต่างกันในการแยกชั้นด้วยสีกระดาษมาตรฐานคือ ขาว,ฟ้า, ชมพู, เขียว, เหลือง หรืออีกวิธีอาจผสมสีหมึกพิมพ์ที่ต่างกัน ในการแยกชั้น แต่จะมีราคาแพงกว่าเนื่องจาก ต้องผสมสีอื่นเพิ่มอีกหลายสี

ระบบพิมพ์

ระบบออฟเซท 1-4 สี หรือตามต้องการ

ประกอบ
ซ้อนชั้น บรรจุใส่กล่อง

Login โรงพิมพ์ ดอทคอม  

โรงพิมพ์ บน เฟสบุ๊ค

แผนที่ โรงพิมพ์ บน Google Map

สอบถาม โรงพิมพ์
kaedotcom
โรงพิมพ์
Facebook
แผนที่
โรงพิมพ
สอบถาม
ขอราคา

 

   
 
 


Rongpim Dot Com Co.,Ltd.
126/176 Soi Watcharapol, Ramintra Road, Tarang,
Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand.

Tel./Fax : 0-2945-4861, 081 439 8106
e-mail : info@rongpim.com website : www.rongpim.com

บริษัท โรงพิมพ์ ดอท คอม จำกัด
126/176 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 10230

โทรศัพท์/ โทรสาร : 0-2945-4861
, 081 439 8106
e-mail : info@rongpim.com website : www.rongpim.com

Printing and Leather Premium Gifts services
©2003-2018 Rongpim.com All Rights Reserved
โรงพิมพ์ บน เฟสบุ๊ค